Over sites4ondernemers

Achter sites4ondernemers staat Vincent van den Ende, van origine een musicus. Hij heeft als programmeur in de IT gewerkt, was marketingmanager bij een softwarebedrijf, en werkte bij een grafisch ontwerpbureau waar hij leiding gaf aan een team grafisch ontwerpers.

Met sites4ondernemers wil hij ondernemers helpen voor lage kosten professioneel op het web te kunnen opereren. Hij werkt op de manier van deze tijd: alleen waar het kan, maar waar nodig samen met programmeurs, database-specialisten, tekstschrijvers en fotografen. En  natuurlijk met een goede achterwacht die op ieder moment de fakkel kan overnemen in geval van nood. (Lees meer over het netwerk van sites4ondernemers)

Hoewel hij voornamelijk intensieve begeleidingstrajecten met klanten doet, bedient hij ook graag de ondernemer met een (nog) beperkt budget.Want niet iedere ondernemer heeft tijd en geld voor een langdurig en soms kostbaar traject. Zijn uitgangspunten zijn dan ook:

  • de financiële drempel voor een mooie en professionele site mag niet te hoog zijn, en de site moet mee kunnen groeien met de onderneming
  • de site moet door de eigenaar zelf eenvoudig bij te werken zijn, ook al heeft die geen IT-kennis
  • als de stap naar een (nieuwe) website eenmaal gezet is moet er ook snel geleverd kunnen worden
  • websites moeten modulair zijn opgebouwd: ook al start je eenvoudig, nieuwe funktionaliteit moet kunnen worden toegevoegd als de onderneming daar aan toe is
  • techniek is dienend, niet leidend. Dus ondernemers die wat hulp kunnen gebruiken bij het opzetten van hun website hebben baat bij een verhelderend gesprek over wat ze met hun site beogen zonder in IT-termen te hoeven denken.

Met sites4ondernemers is kan hij precies leveren wat hij voor ogen heeft: een naar believen in te richten en uit te breiden gereedschapskist die ondernemers tegen geringe kosten in staat stelt de mogelijkheden van het web optimaal te benutten.