Teksten schrijven voor het web: de belangrijkste do's en don'ts

Het allerbelangrijkste: schrijf vanuit het perspectief van je bezoeker

Dit is iets waar we al onze klanten van willen doordringen. Je bezoeker is niet in eerste instantie geïnteresseerd in jou, je visie, missie, achtergrond of ideeën. Hij of zij is op zoek naar een oplossing voor een probleem. Pas als de bezoeker zich gekend voelt, het probleem benoemd is en de oplossing haalbaar, bestaat de kans dat je bezoeker ook wil weten wíe die oplossing dan biedt en vanuit welke visie.

Observeer jezelf terwijl je websites bezoekt, en merk dat de tijd waarin je besluit een website te verlaten of er juist dieper in te duiken zeer kort is. Als je niet binnen 3-5 seconden (zo kort!) het gevoel hebt gekregen dat je hier aanhet juiste adres bent, dan ben je al weer op zoek naar een website die jouw vraag beter beantwoordt.
Dat geldt dus helaas ook voor de bezoekers van jouw eigen website! En dat terwijl je vindt dat die van jou juist zo interessant is. Niet dus. Of liever: als die van jou wel relevant is, zul je de taal van je bezoeker moeten spreken, en hem/haar verleiden meer te willen weten.

Als je deze allerbelangrijkste valkuil hebt weten te omzeilen, kunnen onderstaande richtlijnen je helpen de site beter leesbaar te maken en beter te laten communiceren.

Schrijf in een pakkende stijl:

 • sla welkomstwoorden en andere blabla over
 • schrijf zakelijk en concreet
 • schrijf objectief, vertel wát je goed doet, niet dát je het goed doet
 • vermijd hulpwerkwoorden
 • hoe 'dieper' de bezoeker in de site gaat, hoe uitgebreider de teksten mogen worden. Want je bezoeker wil niet meteen met alle in's en out's om de oren worden geslagen, maar wil als de interesse gewekt is soms wel degelijk het naadje van de kous weten.
 • geef die informatie die nodig is om de bezoeker er van te overtuigen dat hij of zij bij jou aan het juiste adres is. Niet minder, maar ook niet meer. Want een website waar bezoekers lang blijven lezen is fijn, maar nog fijner is als ze je bellen of mailen. Geef dus niet alles weg op de website.
 • schrijf enkelvoudige zinnen
 • schrijf actief en persoonlijk (gebruik een minimum aan lijdende vormen)
 • formuleer vanuit de bezoeker (“u ... van ons” i.p.v. “wij ... u”)
 • laat ambtenaren-, internet- en ander vakjargon achterwege
 • liever geen woorden als “worden” en “zullen” of een “wordt door”-combinatie
 • maak geen zelfstandig naamwoorden van werkwoorden door er een lidwoord voor te zetten (niet “het vinden van ...”)
 • mensen willen feiten, niet teveel humor, metaforen etc.
 • liever geen afkortingen

Bied scanmogelijkheden

Basisstructuur van een scanbare webpagina bestaat uit:

 • heldere, kernachtige koppen die de inhoud beschrijven, geen teasers, metaforen etc. Niet langer dan één regel, sluit de kop nooit af met een punt!
 • een introductietekst met de kern van het bericht in maximaal 50 woorden. Schrijf de introductietekst pas als je feitelijke bericht klaar is. Herhaal nooit de koptekst in de introductietekst. Vermijd tekst als ‘hier vind je informatie over’. Nodig uit, want aan de hand van de kop en de introductietekst bepalen bezoekers of zij verder zullen lezen. Na de introductietekst komt altijd een punt.
 • een inhoudelijke tussenkop vat alinea's die bij elkaar horen samen. Een scannende lezer kan zo snel een voor hem/haar belangrijk gedeelte vinden. Een tussenkop is een hulpmiddel bij het scrollen
 • één thema of aspect per alinea, beginnend met een kernuitspraak/-vraag of eindigend met een conclusie/samenvatting
 • opsommingen of tabellen om tekstblokken te breken
 • cursief of vet voor nadruk op belangrijke woorden of begrippen.

Gebruik nooit onderstrepingen of afwijkende kleuren, deze suggereren hyperlinks. Wees matig met markeringen, anders schieten ze hun doel voorbij

 • Plaats witregels tussen elke alinea
 • Gebruik links
 • Met kopteksten deel je je pagina op in logische eenheden
 • Gebruik nooit “klik hier” als hyperlink. Kies woorden die de lading van de onderliggende pagina dekken.