Open Source

Sites4ondernemers levert zijn diensten vanuit de filosofie van Open Source. Het CMS dat wij bij iedere site meeleveren is een Open Source pakket.

Wat is Open Source?

Bij Open Source software is de broncode (anders dan de pakketten die je moet kopen) open en aanpasbaar. Er is geen eigenaar, of beter gezegd: iedereen die er gebruik van maakt is eigenaar. Een wereldwijde community werkt permanent aan verbeteringen, updates en uitbreidingen. Ze doen dat uit een ideëel oogmerk (ook kleinere organisaties en arme landen kunnen daardoor gratis over uitstekende software beschikken), maar plukken er ook de vruchten van: door elkaar te helpen in een open wereld, helpen wij ook onszelf.

Niet alleen is Open Source Software zeer robuust vanwege de wereldwijd veeleisende en kritische gebruikers, de toegankelijkheid van de broncode maakt het ook geschikt om bestaande modules te bewerken en snel maatwerk te leveren.

Voor de klant is het meest in het oog springende voordeel natuurlijk dat er geen pakket- en licentiekosten hoeven te worden betaald. Maar minstens zo belangrijk is dat de continuïteit niet afhankelijk is van een producent (die failliet kan gaan of de service kan beëindigen), noch van de bouwer van de site (wiens werk altijd door een ander overgenomen kan worden). Bedrijven die Open Source Software gebruiken zijn meestal beter beschermd tegen virussen en hacks omdat updates gratis zijn en de nieuwste technologieën doorgaans snel worden geïntegreerd.

Iedereen gebruikt – vaak zonder het zich te realiseren – Open Source Software.

De servers waarop websites draaien zijn wereldwijd inmiddels meestal met Open Source Software uitgerust. De meeste databases zijn Open Source (MySql). Ook bijvoorbeeld de browser Firefox en het Android besturingssysteem voor telefoons zijn Open Source Software. Grote organisaties als The New York Times, Volkswagen en de Berliner Philharmoniker gebruiken Open Source Software in hun websites en back-office.

Open Source leidt tot lagere kosten

Er is bij een Open Source CMS en website nauwelijks of geen inkoop, alle kosten zitten in het implementeren en geschikt maken van het CMS voor de klant. De totale kosten (total costs of ownership) zijn dan ook aanzienlijk lager dan bij commerciële pakketten.

Aangezien er geen pakket met licentie wordt gekocht, maar diensten om een gratis pakket te installeren en op maat te maken, worden de kosten in deze offerte voornamelijk in uren uitgedrukt.

Veilig

Dat de broncode aanpasbaar is wil niet zeggen dat iedere bezoeker van je website er ook bij kan, sterker nog: Open Source software is meestal veiliger dan commerciële pakketten. Mocht er een veiligheidslek ontdekt worden, dan reageert de community van ontwikkelaars doorgaans zeer snel met fixes en updates. Overigens kent het CMS dat wij gebruiken geen gevallen van inbraak.

Welk CMS wordt door sites4ondernemers meegeleverd?

Goede vraag, hier hebben we een aparte pagina aan gewijd.

Meer lezen over Open Source kun je bijv. op Wikipedia

In het kort:

Als je geen tijd hebt dit hele verhaal te lezen vertellen we je het belangrijkste voordeel voor jou: Open Source betekent gratis, veilig en kwaliteit. Je betaalt dus niet voor het uitmuntende beheersysteem waarmee je je website kunt aanpassen, je betaalt slechts voor onze inspanningen er een mooi en passend ontwerp aan toe te voegen en de beheermodule zodanig in te richten dat je er met plezier alles in kunt doen wat nodig is.

 

CMS staat voor Content Management System, ofwel beheersysteem.

Het is de plek waar je de website aanpast, paginas en beelden toevoegt, linkjes maakt etc. Hoewel je het CMS niet ziet aan de voorkant van de website, is het voor jou een belangrijke plek. Want het moet intuïtief zijn en ook als je een tijdje níet aan je website gewerkt hebt nog eenvoudig te begrijpen.

Het CMS dat Sites4ondernemers gratis meelevert munt uit in gebruiksvriendelijkheid en zorgt ervoor dat je met plezier aan je website blijft sleutelen - want dat is de bedoeling: dat je website net zoals je onderneming in beweging blijft.