Dagmar Burmeister

Mindfulnesstrainer en supervisor.

Mindfulness gaat over het observeren van gemoedstoestanden zonder erover te oordelen. Vaak wordt het voorbeeld gegeven van de lucht boven ons: soms is die stralend en wolkenloos, dan weer dondert het of is hij verduisterd door het ontbreken van de zon. 

In deze website hebben we deze beeldtaal overgenomen: de luchten in de header worden willekeurig getoond en geven telkens als een pagina wordt aangeroepen een wisselend beeld. Een mooi voorbeeld van hoe een website met veel tekst daarnaast ook visueel aantrekkelijk kan zijn.