Raam op Rusland

is een podium voor kennis, analyse en dabat, waar diepgravende artikelen een beter inzicht geven in Rusland en hoe dat zich verhoudt tot de rest van de wereld. De inzet is feiten van fictie te onderscheiden en de dialoog te bevorderen.

Opgericht door gerenommeerde journalisten die hun sporen hebben verdiend bij NRC en Volkskrant, publiceert Raam op Rusland wekelijks nieuwe artikelen en debatten. Talloze gastschrijvers dragen bij aan een genuanceerde kijk op het Rusland van nu. 

De uitdaging was de content zodanig te organiseren dat de bezoeker niet verdwaalt in de talloze artikelen en debatten. Het klikbare schetsmodel (interactie-ontwerp) dat we voor de bouw maakten, hielp besluiten te nemen over een heldere navigatie en indeling. Daarna volgde de keuze van het CMS dat het best aan de vereisten tegemoet kwam. Ondertussen hielpen we bij het ontwikkelen van logo en huisstijl. Dankzij deze goede voorbereiding kon de bouwfase in rap tempo afgehandeld worden. We hebben de website zo ingericht dat de redactie deze complexe site toch helemaal zelf kan beheren.